Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Seminario di educazione alla voce


Conservatorio ‘’Marsyas’’ Calcide Grecia

28-29-30 novembre 2014
01 -02 dicembre 2014

USO CORRETTO DELLA VOCE E
PREVENZIONE DEI DISTURBI E DISAGI  VOCALI

Docente Fedra Rachouti
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου