Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Soggiorni linguistici all'USI Università della Svizzera italianaUn interessante seminario di tecnica vocale e comunicazione espressiva, con il soprano Fedra Rachouti, hanno avuto l'occasione di assistere i studenti partecipanti della quinta edizione dei soggiorni linguistici dell'USI Università della Svizzera italiana a Lugano.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου